dan-bajki-logo.png

Dan bajke 2018.

pripovijedat ću vam...

Sažetci predavanja

mateja-web-obrada.jpg

Bajke: povijesni i teorijski obrisi

U izlaganju su predstavljeni osnovni povijesni i teorijski obrisi žanra bajke s naglaskom na primjerima iz hrvatske dječje i usmene književnosti.

ilustracija_Zmaj.jpg

Mitološka bića u prozi za mlade

U ovom predavanju riječ je o dvadesetostoljetnoj hrvatskoj fantastičnoj literaturi za djecu i mlade.